Ψηφιακή χρωματοληψεία

Το ιατρείο διαθέτει μηχάνημα για ψηφιακή χρωματοληψεία υψηλής ακρίβειας.