Συχνές ερωτήσεις για την εσωτερική λεύκανση

Τι είναι η εσωτερική λεύκανση;

Η εσωτερική λεύκανση είναι τεχνική που χρησιμοποιείται για να αντιμετωπιστεί ένα αισθητικό αποτέλεσμα που προκαλείται από δυσχρωμία ενός απονευρωμένου ή νεκρού δοντιού.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί εσωτερική λεύκανση σε δόντι που δεν έχει απονευρωθεί ;

Όχι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εσωτερική λεύκανση σε δόντι που δεν έχει προηγηθεί ενδοδοντική θεραπεία και αν έχει πρέπει να ελεγχθεί η ποιότητα της. Ο έλεγχος γίνεται με την βοήθεια ακτινογραφίας. Αν το δόντι είναι απονευρωμένο και η ενδοδοντική του θεραπεία είναι ικανοποιητική τότε μπορούμε να προχωρήσουμε άμεσα στη λεύκανση.

Είναι επώδυνη διαδικασία;

Όχι δεν είναι επώδυνη διαδικασία.

Εχει επιπλοκές;

Όπως κάθε θεραπεία έτσι και η εσωτερική λεύκανση μπορεί να έχει κάποιες επιπλοκές.

Η πιο συχνή επιπλοκή είναι το χημικό έγκαυμα των ούλων γύρω από το δόντι, που προκαλείται από την λευκαντική ουσία και υποχωρεί πολύ εύκολα. Η σοβαρότερη επιπλοκή είναι η εξωτερική απορρόφηση της ρίζας του δοντιού.

Η δυσχρωμία μπορεί να επανέλθει μετά από κάποιο διάστημα ;

Η δυσχρωμία του δοντιού μπορεί να επανέλθει μετά από κάποια χρόνια, αλλά δεν υπάρχει σαφές χρονικό διάστημα υποτροπής σύμφωνα με τη βιβλιογραφία.