Ολικές Κινητές Οδοντοστοιχίες (Μασέλες)

Οι ολικές οδοντοστοιχίες( μασέλες) χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις απώλειας όλων των δοντιών του στόματος. Είναι κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις από ακρυλικό οι οποίες αντικαθιστούν τα δόντια που λείπουν καθώς και τα περιβάλλοντα ούλα.

Ολικές κινητές οδοντοστοιχίες (Μασέλες)Υπάρχουν δύο  ειδών οδοντοστοιχίες, οι συμβατικές και οι άμεσες οδοντοστοιχίες ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς. Στην πρώτη περίπτωση οι οδοντοστοιχίες τοποθετούνται μετά από εξαγωγή των δοντιών και την περίοδο επούλωσης ενώ στις άμεσες τοποθετούνται την ίδια ημέρα με την εξαγωγώ των δοντιών.