Μερικές Κινητές Οδοντοστοιχίες

Οι μερικές οδοντοστοιχίες χρησιμοποιούνται για αντικατάσταση δοντιών που λείπουν όταν υπάρχουν παρακείμενα φυσικά δόντια. Αποτελούνται από ένα μεταλλικό σκελετό που ενώνεται με άγκιστρα η με συνδέσμους ακριβείας μέσω ειδικών θέσεων  στα εναπομείναντα παρακείμενα δόντια.

Είναι μια πιο οικονομική λύση για τον ασθενή  και του δίνεται η δυνατότητα να μασάει και να μιλάει φυσιολογικά.