Εσωτερική Λεύκανση

Η εσωτερική λεύκανση είναι τεχνική που χρησιμοποιείται για να αντιμετωπιστεί ένα αισθητικό αποτέλεσμα που προκαλείται από δυσχρωμία ενός απονευρωμένου ή νεκρού δοντιού.

Η δυσχρωμία προκαλείται από αποδόμηση των προϊόντων του αίματος μέσα στον πολφικό θάλαμο σε περίπτωση τραύματος ή από τα προιόντα της ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωση).

Κατά την εσωτερική λεύκανση αφαιρείται όλο το σφράγισμα πάνω από την απονεύρωση, απομονώνεται η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) τοποθετώντας ένα προστατευτικό υλικό και στην συνέχεια τοποθετείται μέσα στον χώρο που έχει δημιουργηθεί στο δόντι η λευκαντική ουσία.

Η παραμονή της είναι για 3-5 ημέρες ενώ η διαδικασία επαναλαμβάνεται στο στόμα για μερικές μέρες μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Δείτε τις κλινικές περιπτώσεις