Επένθετες Οδοντοστοιχίες

Επένθετες είναι οι οδοντοστοιχίες που εφαρμόζουν πάνω σε εμφυτεύματα. Τα οδοντικά εμφυτεύματα προσφέρουν σταθερότητα στην οδοντοστοιχία με αποτέλεσμα να μένει σταθερή στη θέση της. Αυτό δίνει στον ασθενή τη σιγουριά που έχει όπως με τα φυσικά του δόντια.